Dự án

Cty Năng Lượng Xanh Lâm Đồng

Hệ thống Điện NLMT 5kWp – Bình Thạnh, HCM

Hệ thống Điện NLMT 5kWp – Q9, HCM

Trạm Y Tế xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang

Bệnh viện Lao Phổi, Tâm Thần Bình Dương

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

TTYT Dự Phòng Hậu tỉnh Giang

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Tủ điện MSB BV Nhiệt Đới Khánh Hòa