Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Địa chỉ: Xóm 3, Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình

Công suất: Tổ máy công suất 80kVA + Tủ ATS 150A

Tổ máy công suất 80kVA
Tổ máy công suất 80kVA
Tổ máy công suất 80kVA
Tủ ATS 150A