Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2


  • 25/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Địa chỉ: Xóm 3, Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình

Công suất: Tổ máy công suất 80kVA + Tủ ATS 150A