Tủ điện MSB BV Nhiệt Đới Khánh Hòa

Tủ điện MSB BV Nhiệt Đới Khánh Hòa


  • 23/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Tủ điện MSB BV Nhiệt Đới Khánh Hòa Giai Đoạn 2

Địa chỉ: BV Nhiệt Đới Khánh Hòa

Loại tủ: 1 tủ MSB kết hợp ATS 630A và tủ bù công suất 200kVAr