Trạm Y Tế xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang

Trạm Y Tế xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang


  • 05/03/2019
Mô tả

Tên dự án: Trạm Y Tế xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang

Địa chỉ: xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang

Công suất: VIETPOWER cung cấp 01 tổ máy phát điện FORTUGEN 40kVA + 01 tủ ATS 95A