Dự án Petrogas

Dự án Petrogas


  • 23/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Gói thầu cung cấp 5 máy phát điện cho các

Địa chỉ: Chi nhánh Petrogas Miền Đông

Công Suất: 5 tổ máy nhập khẩu, 4 máy 150kVA + 4 tủ ATS 400A, 1 máy 100kVA + 1 tủ ATS 250A