Cty Năng Lượng Xanh Lâm Đồng

Cty Năng Lượng Xanh Lâm Đồng


  • 30/03/2020
Mô tả

Tên dự án: Cty Năng Lượng Xanh Lâm Đồng

Địa chỉ: Lâm Đồng

Công suất: Hệ thống 1 máy phát điện công suất 300kVA và 1 Tủ ATS