Trường THCS Phan Văn Trị – Vũng Tàu

Trường THCS Phan Văn Trị – Vũng Tàu


  • 23/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Trường THCS Phan Văn Trị - Vũng Tàu

Địa chỉ: Phường 8, TP. Vũng Tàu

Công suất: Tổ máy nhập khẩu công suất 313kVA