Nhà B6-1 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Nhà B6-1 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh


  • 23/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Nhà B6-1 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Công suất: 510kVA